Wednesday, 26 September 2012

Reka Bentuk Model ASSURE


MODEL REKA BENTUK RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH) MENGIKUT MODEL ASSURE
TAJUK
ASPEK YANG DILIHAT
Analyze learner
Mata Pelajaran         : Kajian Tempatan
Kelas                          : 4 Anggerik
Bil. Murid                   : 25 orang (L-15 orang dan P-10 orang)
Masa                          : 8.15 – 9.15 pagi (60 minit)
Tarikh                         : 8 Ogos 2012
Tema                          : 1. Rumah Sebagai Keperluan Asas Manusia
Tajuk                          : 1.3 Jenis Rumah
Sub Tajuk                  : a. Rumah di Malaysia
                                                i. Rumah Tradisional
                                                ii. Rumah Moden
Pengetahuan sedia ada:  Murid telah mengetahui jenis rumah yang ada di kampung mereka. 
Gaya pembelajaran   : Model Kecerdasan Pelbagai.

State objectives
Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat:
1.    Menyatakan sekurang-kurangnya tiga jenis reka bentuk rumah di Malaysia selepas mendengar penerangan daripada guru.
2.    Menamakan sekurang-kurangnya tiga contoh rumah tradisional dan rumah moden di Malaysia selepas mendengar penerangan daripada guru.
3.    Menyenaraikan sekurang-kurangnya tiga perbezaan antara rumah tradisional dan rumah moden berdasarkan ciri-ciri rumah tersebut selepas mendengar penerangan daripada guru.

Select method, media and material
Kaedah: Perbincangan kumpulan.
Media:
·         Media audio-visual – Persembahan powerpoint rumah-                      rumah di Malaysia dan video lagu “Rumah Saya”.
·         Media cetak – Lirik lagu “Rumah Saya”.
·         Bahan maujud – Kertas lukisan dan pensel warna. 
·         Bahan 3D – Model rumah tradisional dan rumah moden.

Utilize media and material
Set induksi – Guru menunjukkan model rumah tradisional dan rumah moden kepada murid-murid.
Langkah 1 – Guru membuat penerangan kepada murid-murid menggunakan  persembahan powerpoint rumah-rumah di Malaysia.
Langkah 2 – Murid-murid dikehendaki melukis satu rumah tradisional atau rumah moden dan mewarnakannya.
Penutup – Murid dan guru bersama-sama menyanyi lagu “Rumah Saya”.
Pengalaman pembelajaran – Sentiasa bersyukur dengan apa yang kita miliki.

Require learner participation
Penglibatan murid – Perbincangan kumpulan, aktiviti melukis dan mewarna, serta bersoal jawab dengan guru.
Peneguhan positif – Memberikan pujian kepada murid apabila berjaya menjawab soalan yang dikemukakan oleh guru.

Evaluate and revise
Penilaian informal – Aktiviti kumpulan, pembentangan, dan soal jawab.
Penilaian pengajaran – Guru dapat menilai tahap keberkesanan P&P berdasarkan pembentangan dan soal jawab murid.

No comments:

Post a Comment